YETship

🛬 Hải trình mùa hè này của nhà YET

🌟 Hải trình đến với các chương trình thực tập xịn xò đến từ hơn 20 công ty đa quốc gia (sẽ công bố sớm)

🌟 Hải trình đến với các công việc đầu đời cho "em" mới tốt nghiệp

 🌟Hải trình bí mật cùng nhà YET mùa hè này

Thông tin chi tiết và thông tin các cơ hội đi trên các chuyến hải trình trong & ngoài nước tại group độc quyền https://zalo.me/g/btjktf385Enter your text here...