Xác nhận đăng ký thành công webinar 2: Tìm hiểu về ngành dầu khí – Thách thức và cơ hội

BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THAM DỰ WEBINAR 2 THÀNH CÔNG

Hãy theo dõi email để cập nhật thông tin và link tham dự Webinar 2: "Tìm hiểu về ngành dầu khí - Thách thức và cơ hội" nhé!