" ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VÀ RỦI RO NGÀNH DẦU KHÍ "

Webinar "Đánh giá an toàn và rủi ro ngành dầu khí"

từ chuỗi Webinar "Định hướng nghề nghiệp" do Enijobs.com tổ chức

Thời gian

Trực tuyến trên nền tảng Zoom

The Webinar

Thông tin và các kiến thức từ chuỗi Webinar sẽ được cập nhật thường xuyên tại:

Group Engineer Career Insider VietNam 

Cộng đồng về kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ kỹ thuật 

Speaker

ThS. Nguyễn Quốc Hiệu

Operation Engineer - PVGas Ca Mau

" ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VÀ RỦI RO NGÀNH DẦU KHÍ "

nằm trong chuỗi Webinar " Định hướng nghề nghiệp " được tổ chức miễn phí bởi cộng đồng

Engineering Career Insider - Tư vấn và hướng nghiệp kỹ thuật

Một dự án phi lợi nhuận do Enijobs.com sáng lập, với mục tiêu hỗ trợ 10.000 bạn sinh viên kỹ thuật có định hướng nghề nghiệp tốt hơn trong năm 2020.

Thời gian đăng ký tham gia

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

Enijobs.com - A brand of ANTDEMY