KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Kiểm soát cơ sở dữ liệu của phần mềm quản lý hiệu chuẩn để đảm bảo dữ liệu  được cập nhật.
 • Định kỳ kiểm tra các thiết bị đo đếm hạn hiệu chuẩn và làm kế hoạch chi tiết để hiệu chuẩn (kế hoạch này cần phải phù hợp với kế hoạch sản xuất).
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc trực tiếp thực hiện hiệu chuẩn và phối hợp với các nhân viên kỹ thuật điện khác cũng như nhà thầu để hỗ trợ.
 • Lưu trữ tất cả kết quả hiệu chuẩn bằng giấy cũng như trong phần mềm CMX / Procal.
 • Phối hợp với nhóm E&A (Điện và Tự Động Hóa) để xử lý các sự cố liên quan đến thiết bị đo lường.
 • Phối hợp với các nhóm Bảo trì Cơ Khí, bộ phận Sản Xuất, bộ phận Dịch Vụ Công Nghiệp, nhóm lập kế hoạch bảo trì, kho kỹ thuật, nhân viên kho hàng kỹ thuật, nhân viên mua hàng kỹ thuật.
 • Đưa ra và thực hiện các cải tiến liên quan đến các thiết bị đo lường.
 • Tham gia các chương trình cải tiến của công ty về an toàn, chất lượng và hiệu quả.

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành Cơ Điện Tử, Tự Động Hóa,…
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bảo trì máy móc, xử lý sự cố.
 • Có kiến thức điện tử và thiết bị instrument.
 • Có thể làm việc theo 3 ca, 8 tiếng/ca, thay ca mỗi tuần.
 • Có thể sử dụng được PLC, SAP, ERP.
 • Máy tính: có khả năng sử dụng tốt Excel, Word, PowerPoint.
 • Tiếng anh: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

NƠI LÀM VIỆC: Biên Hòa, Đồng Nai

QUYỀN LỢI:

 • Lương tháng 13, 14. Thưởng thành tích hàng năm.
 • Phụ cấp ca 2 và ca 3, phụ cấp chuyên cần.
 • Phục vụ cơm tại căn-tin nhà máy.
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện 24/7.
 • Các chế độ Bảo hiểm theo Luật Lao động.