ĐĂNG KÝ WEBINAR THÀNH CÔNG 

(Bạn vui lòng kiểm tra hòm email để nhận các hướng dẫn chi tiết)

16
Days
.
 
19
Hours
.
 
12
Minutes
.
 
26
Seconds

You missed out!


THAM GIA NHÓM ZALO BÊN DƯỚI 

(để nhận thông báo nhanh nhất từ chương trình)


ỨNG TUYỂN FCV FRESHER 2022 NGAY

ỨNG TUYỂN NGAY NẾU BẠN

Là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp hoặc có ít hơn 1 năm kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp đối với Khối Sản Xuất & Chuỗi Cung ứng; ít hơn 2 năm kinh nghiệm đối với Khối Kinh Doanh.

Mong muốn phát triển nghề nghiệp trong khối Kinh Doanh hoặc Sản Xuất & Chuỗi Cung ứng;

Điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 6.0/10 hoặc 2.5/4.0;

Sẵn sàng làm việc toàn thời gian từ tháng 01/2023.