VIP

  • Đăng tin tuyển dụng lên website (vị trí trang chủ ưu tiên)
  • Gửi email thông tin tuyển dụng (1 email / 1 lần sử dụng dịch vụ), với hơn 100.000 data ứng viên tiềm năng khối kỹ thuật
  • Chia sẻ tin tuyển dụng lên fanpage và cộng đồng việc làm kỹ thuật hơn 100.000 thành viên

Bảng giá dịch vụ

Thời gian (tuần)

Giá (VNĐ)

1 vị trí

2 vị trí

3 vị trí

4 vị trí

5 vị trí

2 tuần

600,000

1,170,000

1,740,000

2,310,000

2,880,000

4 tuần

800,000

1,560,000

2,320,000

3,080,000

3,840,000

6 tuần

1,000,000

1,950,000

2,900,000

3,850,000

4,800,000

8 tuần

1,200,000

2,340,000

3,480,000

4,620,000

5,760,000

 (*) Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%

x