STANDARD

Đăng tin tuyển dụng lên website 

Bảng giá dịch vụ

Thời gian (tuần)

Giá (VNĐ)

1 vị trí

2 vị trí

3 vị trí

4 vị trí

*5 vị trí

2 tuần

300,000

585,000

870,000

1,155,000

1,440,000

4 tuần

500,000

975,000

1,450,000

1,925,000

2,400,000

6 tuần

700,000

1,365,000

2,030,000

2,695,000

3,360,000

8 tuần

900,000

1,755,000

2,610,000

3,465,000

4,320,000

 (*) Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%

x