PREMIUM

  • Đăng tin tuyển dụng lên website https://enijobs.com/ (chế độ ưu tiên trang chủ)
  • Gửi email thông tin tuyển dụng (1 email / 1 lần sử dụng dịch vụ), với hơn 100.000 data ứng viên tiềm năng khối kỹ thuật
  • Chia sẻ tin tuyển dụng lên fanpage và cộng đồng việc làm kỹ thuật hơn 100.000 thành viên
  • Hỗ trợ truyền thông thương hiệu (1-2 bài / lần sử dụng dịch vụ)/ Hoặc tặng một bài viết PR cho công ty về nhu cầu tuyển dụng, lên top 5 Google search sau 2 tuần

Bảng giá dịch vụ

Thời gian (tuần)

Giá (VNĐ)

1 vị trí

2 vị trí

3 vị trí

4 vị trí

5 vị trí

2 tuần

900,000

1,755,000

2,610,000

3,465,000

4,320,000

4 tuần

1,100,000

2,145,000

3,190,000

4,235,000

5,280,000

6 tuần

1,300,000

2,535,000

3,770,000

5,005,000

6,240,000

8 tuần

1,500,000

2,925,000

4,350,000

5,775,000

7,200,000

* Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%

x